Roads and Bridges - Drogi i Mosty
21, 3, 2022, 217-237

Main girder deformation functions from service life of composite bridges

Czesław Machelski Mail
Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering, 27 Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego St., 50-370 Wrocław
Published: 2022-09-22

Abstract

This paper deals with the investigation of the concrete creep function on the basis of changes in the deformation of the main girder of a bridge. Changes in deformation at a few selected instants in the service life of the bridge are used for this purpose. In the case of composite girders an implicit link between creep and the geometrical parameters of the cross section is indicated. Differences in geometrical parameters are demonstrated using as examples steel bridges and concrete bridges built of precast beams. It is shown the two types of structures can be analysed using the same algorithm presented in this paper. The function obtained on the basis of the deformation of the structure is compared with the creep function. The comparative analysis shows that other factors connected with concrete rheology and climate change occur in the creep function. The erection scheme, construction operations and operational effects in the form of repeated variable loads can have a considerable impact. Of major assistance in representing the deformation function is its strong similarity to the curvature change function. The results of monitoring by means of geodetic surveying are helpful in such analyses.

Keywords


composite bridges, concrete creep, flexibility, monitoring.

Full Text:

PDF

References


Furtak K.: Mosty zespolone. PWN, Warszawa-Kraków, 1999

Oleszek R.: Ocena sposobów obliczeń redystrybucji sił wewnętrznych w obiektach mostowych w świetle zaleceń. Drogownictwo, 59, 12, 2015, 396-404

Biliszczuk J.: Reologiczna redystrybucja stanu naprężenia w niejednorodnych, izostatycznych konstrukcjach betonowych. PWN, Warszawa-Łódź, 1982

Takacs P.F.: Deflections in Concrete Cantilever Bridges: Observation and Theoretical Modeling. Doctoral Thesis, The Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, 2002

Pisarek B., Machelski C.: Estimation of rheological effects in cantilever concrete bridges on the basis of a span’s deflection line. Periodica Polytechnica Civil Engineering, 66, 1, 2022, 228-234, DOI: 10.3311/PPci.18151

Dziubiński M., Kiljański T., Sęk J.: Podstawy teoretyczne i metody pomiarowe reologii. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2014

Kuczma M.: Podstawy mechaniki konstrukcji z pamiecią kształtu. Modelowanie i numeryka. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2010

Brunarski L.: Podstawy reologii konstrukcji z betonu. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2019

Machelski C.: Obliczanie mostów z betonowych belek prefabrykowanych. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2008

Dyduch K.: Analiza opóźnionych strat sprężenia w konstrukcjach z betonu. Inżynieria i Budownictwo, 72, 3, 2016, 128-130

Puchalska D., Kuczma M.: Skurcz i pełzanie betonu w ujęciach norm. Część 1. Builder, 21, 1, 2017, 69-71

Puchalska D., Kuczma M.: Skurcz i pełzanie betonu w ujęciach norm. Część 2. Builder, 21, 2, 2017, 54-56

Bažant Z., Hubler M.H., Qlang Y.: Excessive Creep Deflections: An Awakening. Concrete International, 33, 8, 2011, 44-46

Rüsch H., Jungwirth D.: Skurcz i pełzanie betonu w konstrukcjach betonowych. Arkady, Warszawa, 1979

Machelski C.: Concrete creep effects during bridge span construction using cantilever concreting technology. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 18, 3, 2019, 193-210, DOI: 10.7409/rabdim.019.013

Kurzawa M., Mróz A., Bień J.: Influence of Pavement Deflection on the Vibrations of Bridge Span in Operating Conditions. Studia Geotechnica et Mechanica, 44, 2, 2022, 97-113, DOI: 10.2478/sgem-2022-0004

Radomski W.: Kilka uwag o efektach pełzania w konstrukcjach mostowych z betonu sprężonego. Obiekty inżynierskie, 2, 2012, 15-25

Machelski C.: Ruchome obciążenia obiektów mostowych. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2015


Main girder deformation functions from service life of composite bridges

  
Machelski, Czesław. Main girder deformation functions from service life of composite bridges. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 21, n. 3, p. 217-237, sep. 2022. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 24 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.022.013.