Roads and Bridges - Drogi i Mosty
18, 2, 2019, 109-126

Assessment criteria of the recycled aggregate cement bound bases

Bartłomiej Krawczyk Mail
Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering, 41, Wybrzeże Wyspiańskiego str., 50-370 Wroclaw
Antoni Szydło Mail
Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering, 41, Wybrzeże Wyspiańskiego str., 50-370 Wroclaw
Piotr Mackiewicz Mail
Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering, 41, Wybrzeże Wyspiańskiego str., 50-370 Wroclaw
Dariusz Dobrucki Mail
Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering, 41, Wybrzeże Wyspiańskiego str., 50-370 Wroclaw
Published: 2019-06-30

Abstract

The paper deals with investigations into the possibility of using crushed concrete reclaimed from road pavements to produce new cement bound mixtures for roadbase courses. From the economic and technical points of view crushed concrete waste constitutes an alternative source of aggregates which can replace natural aggregates in cement bound mixtures. First, recycled concrete aggregate was tested with regard to the current requirements which aggregates for cement bound roadbases must meet. Then, the strength and frost resistance tests were carried out on cement bound mixtures based on recycled concrete aggregates and natural aggregates. The possibilities and limitations of the use of recycled concrete aggregate for cement bound roadbase courses were examined. The results of the performed tests proved that recycled concrete aggregate, even though it does not meet the water absorption and frost resistance requirements, can be used to build durable cement bound roadbases.

Keywords


base and subbase, cement stabilized layers, concrete, recycling.

Full Text:

PDF

References


Surya M., Kanta Rao V.V.L., Lakshmy P.: Recycled aggregate concrete for transportation infrastructure. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 104, 2013, 1158-1167

Yang You-Fu, Hou Chao: Behaviour and design calculations of recycled aggregate concrete-filled steel tube (RACFST) members. Magazine of Concrete Research, 67, 11, 2015, 611-620

Safiuddin M., Alengaram U.J., Rahman M.M., Salam M.A., Jumaat M.Z.: Use of recycled concrete aggregate in concrete: a review. Journal of Civil Engineering and Management, 19, 6, 2013, 796-810

Ho Nyok Yong, Lee Yang Pin Kelvin, Lim Wee Fong, Chew Keat Chuan, Low Giau Leong, Ting Seng Kiong: Evaluation of RCA concrete for the construction of Samwoh Eco-Green Building. Magazine of Concrete Research, 67, 12, 2015, 633-644

Joseph M., Boehme L., Sierens Z., Vandewalle L.: Water absorption variability of recycled concrete aggregates. Magazine of Concrete Research, 67, 11, 2015, 592-597

Jang Seok-Joon, Yun Hyun-Do: Mechanical properties of ready-mixed concrete incorporating fine recycled aggregate. Magazine of Concrete Research, 67, 12, 2015, 621-632

Kubissa J., Koper M., Koper W., Kubissa W., Koper A.: Water demand of concrete recycled aggregates. The 7th Scientific-Technical Conference Material Problems in Civil Engineering (MATBUD’2015). Procedia Engineering, 108, 1, 2015, 63-71

Rodríguez-Robles D., García-González J., Juan-Valdés A., Morán-del P.J., Guerra-Romero I.M.: Effect of mixed recycled aggregates on mechanical properties of recycled concrete. Magazine of Concrete Research, 67, 5, 2015, 247-256

He Zhen-jun, Cao Wan-lin, Zhang Jia-xing, Wang Lu: Multiaxial mechanical properties of plain recycled aggregate concrete Magazine of Concrete Research, 67, 8, 2015, 401-413

Behnood A., Olek J., Glinicki M.A.: Predicting compressive strength of recycled aggregate concrete using M5’ model. Proc. Int. Symp. Brittle Matrix Composites, BMC-11, IPPT PAN, Warsaw 2015, 381-391

Angelakopoulos H., Papastergiou P., Pilakoutas K.: Fibrous roller-compacted concrete with recycled materials - feasibility study. Magazine of Concrete Research, 67, 15, 2015, 801-811

Stehlík M.: Enhancing the durability of concrete made of concrete recyclate by additives and admixtures, Journal of Civil Engineering and Management, 20, 2, 2014, 270-279

Park Won-Jun, Noguchi Takafumi, Shin Sang-Heon, Oh Da-Young: Modulus of elasticity of recycled aggregate concrete. Magazine of Concrete Research, 67, 11, 2015 585-591

Song Xuefeng, Qiao Pizhong, Wen Haifang: Recycled aggregate concrete enhanced with polimer aluminium sulfate. Magazine of Concrete Research, 67, 10, 2015, 496-502

Ge Zhesheng, Li Hui, Han Zhetai, Zhang Qingshan: Properties of cold mix asphalt mixtures with reclaimed granular aggregate from crushed PCC pavement. Construction and Building Materials, 77, 2015, 404-408

Wang Wenjing, Zhao Lin, Liu Yuanzhen, Li Zhu: Mix design for recycled aggregate thermal insulation concrete with mineral admixtures. Magazine of Concrete Research, 66, 10, 2014, 492-504

Banjad Pečur I., Štirmer N., Milovanović B.: Recycled aggregate concrete for nearly zero-energy buildings. Magazine of Concrete Research, 67, 11, 2015, 575-584

Glinicki M.A., Jaskulski R., Dąbrowski M.: Krytyczny przegląd zasad projektowania i sprawdzania mrozoodporności wewnętrznej betonu przeznaczonego na konstrukcje drogowe. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 15, 1, 2016, 21-43, DOI:10.7409/rabdim.016.002

Šeps K., Fládr J., Broukalová I.: Resistance of recycled aggregate concrete to freeze thaw and deicing salts. Procedia Engineering, 151, 2016, 329-336

Krawczyk B., Szydło A., Mackiewicz P., Dobrucki D.: Suitability of aggregate recycled from concrete pavements for layers made of unbound and cement bound mixtures. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 17, 1, 2018, 39-53, DOI: 10.7409/rabdim.018.003

WT 5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. GDDKiA, Warszawa 2010

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania

PN-EN 14227-1:2013-10 - wersja angielska. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania - Część 1: Mieszanki związane cementem

PN-EN 14227-1:2007 - wersja polska. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania - Część 1: Mieszanki związane cementem

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Ogólna Specyfikacja Techniczna D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu. GDDKiA, 2003

Ogólna Specyfikacja Techniczna D-04.06.01b. Podbudowa z betonu cementowego. GDDKiA, 2005

PN-EN 13791 Ocena wytrzymałości na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych

PN-EN 13877-2:2013-08 Nawierzchnie betonowe. Część 2: Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowych

Pełczyńska K., Gajewski M.: Przegląd wybranych kryteriów zmęczeniowych warstw związanych spoiwami hydraulicznymi w nawierzchniach drogowych. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 17, 3, 2018, 227-248, DOI: 10.7409/rabdim.018.015

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność


Assessment criteria of the recycled aggregate cement bound bases

  
Krawczyk, Bartłomiej et al. Assessment criteria of the recycled aggregate cement bound bases. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 18, n. 2, p. 109-126, jun. 2019. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 26 May. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.019.007.