Roads and Bridges - Drogi i Mosty
13, 4, 2014, 321-336

The value of human life: a comparative analysis of evaluation methods for costs of road occurrences

Agata Jaździk-Osmólska Mail
Road and Bridge Research Institute, Warsaw
Published: 2015-02-13

Abstract

The present paper outlines generally adopted and universally applied methodological assumptions of the evaluation of road accidents costs in the member states of the European Union. The valuation of road occurrences is recommended by means of EU directives as an essential element of safety processes of the road traffic. However, the level of data accessibility in individual member states has an effect on valuation details and the subjective scope of component categories of road accident unit costs. That is why the value of road accident costs is one of the least authoritative parameters because it is really difficult to compare its values coming from separate countries. The most significant evaluation element of accident costs has exactly humanistic dimension because it is about the valuation of non-material effects in the form of pain, sufferings, and finally the social exclusion. The paper elaborates essential problems related to the evaluation of basic categories of road accident costs (selected with regard to the data accessibility) and presents a couple of selected crucial categories of cost valuation in a social context including the value of human life.

Keywords


methods of valuation of road accidents costs, unit cost of road accident costs, value of human capital, value of human life

Full Text:

PDF

References


Jaździk-Osmólska A. i inn.: Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2012, z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych zdarzeń drogowych na sieci TEN-T. IBDiM, Warszawa, 2013

Dyrektywa Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków. KE, Bruksela, 2009

HEATCO – Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment – Deliverable 5: Proposal for Harmonised Guidelines. 2005

Wycinka E.: Wycena ekonomicznej wartości życia ludzkiego dla potrzeb ustalania odszkodowań w wypadkach drogowych. Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2012

Łukasiewicz G.: Metody pomiaru kapitału ludzkiego. Akademia Ekonomiczna, Kraków, 2010

Giergiczny M.: Zastosowanie metody eksperymentów z wyborem do badania wartości statystycznego życia ludzkiego. Praca doktorska na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2006

Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych – weryfikacja metody badań zgodnie z zaleceniami UE oraz aktualizacja cen jednostkowych na poziomie 2008 roku. IBDiM, Warszawa, 2009

Jaździk-Osmólska A., Mitas A.W.: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jako warunek konieczny bezpieczeństwa narodowego. Logistyka, 5, 2014, CD 1, 635-647

Mitas A.W.: Biocybernetic and technical aspect of transport safety. Bezpieczeństwo transportu w aspekcie technicznym i biocybernetycznym. Wyd. Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013

Pawłowska B.: Zewnętrzne koszty transportu. Problem ekonomicznej wyceny. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2000

Koszty hospitalizacji ofiar wypadków transportowych. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH. Warszawa, 2013


The value of human life: a comparative analysis of evaluation methods for costs of road occurrences

  
Jaździk-Osmólska, Agata. The value of human life: a comparative analysis of evaluation methods for costs of road occurrences. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 13, n. 4, p. 321-336, feb. 2015. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 26 May. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.014.020.