Roads and Bridges - Drogi i Mosty
15, 3, 2016, 179-189

Analysis of expenditure on district roads in the years 2006-2010 on the example of Małopolska province

Agata Jaździk-Osmólska Mail
Road and Bridge Research Institute, Instytutowa 1, 03-302 Warsaw
Łukasz Smółka Mail
Central Mining Institute, Gwarków Square 1, 40-166 Katowice
Published: 2016-08-23

Abstract

The main issue raised by the present article is the effective and efficient investing in the road engineering as a factor of road network management. The basic measure of investment effectiveness is the assessment of satisfying the requirements of road network and its users. The present paper investigates the level of requirements of the district road network fulfillment in the Małopolska province through comparing the means of payment expended on local reconstruction and repair of district roads in the years 2006-2010, regarding the wear and tear of the considered road network in 2005. The analysis was preceded by the technical characteristics of the network in 2005 expressed by its area, reconstruction value and the wear and tear of road network, including its elements, such as bridge structures and infrastructural devices. Total and unit expenditure on the reconstruction and repair of district roads in individual districts within the years 2006-2010 were analysed. The level of fulfilling the network requirements was assessed basing on the analysis of correlation between the wear degree of district road network in 2005 and unit expenditure incurred on this network in the next years.

Keywords


district road, investing in road engineering, reconstruction value, road network management, unit expenditure, wear and tear of road network

Full Text:

PDF

References


Rapciak Z., Jaździk-Osmólska A.: Wybrane wskaźniki charakteryzujące sieć dróg powiatowych w województwie małopolskim w latach 2004÷2009. Drogownictwo, LXIX, 2, 2014, 68-71

Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa, 1998

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)

Czerwiński A.: Ekonomiczne i prawne problemy zarządców dróg powiatowych. Drogi: lądowe, powietrzne, wodne, 38, 7-8, 2011, 40-49

Praca zbiorowa: Małopolska 2020. Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2011-2020. Załącznik do Uchwały Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 r. Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departamentu Polityki Regionalnej, Kraków, 2011

Stacherski J.: Strategia rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu konińskiego. I Ogólnopolskie Forum Zarządców Dróg Publicznych, Warszawa, 2004

Banach T.: Z problematyki drogownictwa powiatowego. Infrastruktura, 47, 12, 2011, 10-11

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 (tekst jednolity z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 (tekst jednolity)

Rozporządzenie w sprawie trybu sporządzania informacji, gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach. (Dz. U. Nr 67, poz.583 z dnia 25.04.2005 r.)

Dane o sieci dróg powiatowych w województwie małopolskim w latach 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 2010

Dane o nakładach na remont i przebudowę dróg powiatowych w województwie małopolskim w latach 2006 2007, 2008, 2009 i 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 2011


Analysis of expenditure on district roads in the years 2006-2010 on the example of Małopolska province

  
Jaździk-Osmólska, Agata; Smółka, Łukasz. Analysis of expenditure on district roads in the years 2006-2010 on the example of Małopolska province. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 15, n. 3, p. 179-189, aug. 2016. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 24 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.016.011.