Published: 2004-04-01

Evaluation of low temperature properties of bituminous binders and asphalt mixtures

Dariusz Sybilski

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań lepiszczy asfaltowych i mieszanek mineralno-asfaltowych w niskiej temperaturze. Zastosowano nowoczesne, funkcjonalne metody pomiarowe lepiszczy (reometr zginanej belki BBR, rozciąganie bezpośrednie DTT) i mieszanek (odporność na pękanie niskotemperaturowe TSRST, zespolony moduł sztywności) Badania wykazały zalety elastomeroasfaltów w porównaniu z asfaltami zwykłymi oraz mieszanek mastyksu grysowego SMA w porównaniu z betonem asfaltowym. Opracowano zalecenia doboru lepiszczy do warunków klimatycznych na terenie Polski. Podano też wskazania dotyczące wyboru mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw ścieralnych.

Download files

PDF

Citation rules

Sybilski, D. (2004). Evaluation of low temperature properties of bituminous binders and asphalt mixtures. Roads and Bridges - Drogi I Mosty, 3(2), 87–119. Retrieved from https://rabdim.pl/index.php/rb/article/view/v3n2p87

Cited by / Share


This website uses cookies for proper operation, in order to use the portal fully you must accept cookies.