Roads and Bridges - Drogi i Mosty
23, 1, 2024, 73-98

Unmanned aerial vehicles in the road safety system

Katarzyna Bolz Mail
https://orcid.org/0000-0001-8779-3944
Military University of Technology, Doctoral School, 2 Gen. Sylwester Kaliski St. 00-908 Warsaw
Gabriel Nowacki Mail
https://orcid.org/0000-0001-5357-8824
Military University of Technology, Faculty of Security, Logistics and Management, 2 Gen. Sylwester Kaliski St., 00-908 Warsaw
Published: 2024-04-10

Abstract

The article presents the potential uses of drones in road safety systems, as predicted based on the ongoing evolution of the unmanned technologies. Requirements pertaining to users (operators) of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) in the context of road safety are presented. The research problem was formulated based on experience and research on UAVs operating above roads, intersection and in traffic collision/accident areas. An analysis of opportunities and threats of usage of UAVs in road safety was performed. An attempt was made to identify the means of shaping legal and criminal awareness of users, along with an analysis of remedial measures that had been introduced. A concept of safe flow of UAVs in the airspace was described. An attempt was made to evaluate the potential for support of the road safety system by using specialized UAVs. The performed research indicates that usage of drones in road safety systems will enable real-time identification of traffic with very high precision (high-resolution cameras), including identification of vehicles, pedestrians and cyclists, verification of vehicle speed, determination of queue lengths at intersections, determination of traffic volume, detection of traffic violations, identification of high-risk locations and warning drivers about potential threats.

Keywords


contemporary threats, drone highway, road safety, social awareness, UAV.

Full Text:

PDF

References


Nowacki G., Paszukow B.: Selected problems of security control in civil aviation based on own empirical research. Polish Political Science Yearbook, 51, 2, 2022, DOI: 10.15804/ppsy202148

Urząd Lotnictwa Cywilnego: Kategorie Szczególne, www.ulc.gov.pl/pl/drony/kategoria-szczegolna, 07.09.2023

Ban X., Abramson D., Zhang Y., Cano-Calhoun C.: Investigation of drone applications to improve traffic safety in RITI communities. Technical Report, University of Alaska, Fairbanks, 2021, hdl.handle.net/11122/12013

Chenchen X., Xiaohan L., Junming T., Huping Y., Haiying L.: Recent Research Progress of Unmanned Aerial Vehicle Regulation Policies and Technologies in Urban Low Altitude. IEEE Access, 8, 2020, 74175-74194, DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2987622

Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem, Doc 9859. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Montreal, 2018

Załącznik 19 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Zarządzanie Bezpieczeństwem. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Montreal, 2016

Aviation security, ICAO, www.icao.int/security/Pages/default.aspx, 31.08.2023

Aviation security, IATA, www.iata.org/en/programs/security, 31.08.2023

Outay F., Mengash H.A., Adnan M.: Applications of unmanned aerial vehicle (UAV) in road safety, traffic and highway infrastructure management: Recent advances and challenges, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 141, 2020, 116-129, DOI: 10.1016/j.tra.2020.09.018

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji, Dz.U. 2016, poz. 1630

Hasła LEX, www.profinfo.pl/hasla-lex/, 31.08.2023

Dąbrowska-Loranc M., Skoczyński P., Zielińska A.: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa 2023

Kinero A.N.: Exploring the use of drones for conducting traffic mobility and safety studies. Master’s Thesis, University of North Florida, Jacksonville, 2021, https://digitalcommons.unf.edu/etd/1101/, 29.08.2023

DJI Ars, https://dji-ars.pl, 28.08.2023

Dehaene S.: Świadomość i mózg. Copernicus Center Press, Kraków, 2023

Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, 4/2020, Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa, 2020

Report of the Drone Leaders’ Group in support of the preparation of ‘A Drone Strategy 2.0 for a Smart and Sustainable Unmanned Aircraft Eco-System in Europe’, European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport, Brussels, 2022

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich

Wytyczne nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 9859, Dziennik Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 2020

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, Dz. U. 2002, nr 130, poz. 1112, z późn. zm.

Cymerski J., Wiciak K.(red.): Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia bezzałogowych platform mobilnych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2015

Bielawski R., Rządkowski W., Perz R.: Unmanned Aerial Vehicles in the protection of the elements of a country’s critical infrastructure – selected directions of development. Security and Defence Quarterly, 22, 5, 2018, 3-19, DOI: 10.5604/01.3001.0012.6422

Bukowski P., Szala G.: Bezzałogowe statki powietrzne – geneza, teraźniejszość i przyszłość, Postępy w inżynierii mechanicznej, 6, 11, 2018, 5-19

Mazurek K.: Bezzałogowe statki powietrzne wobec rozwiązań prawnych i technologicznych. Lotnictwo Aviation International, 9, 2018, https://zbiam.pl/artykuly/bezzalogowe-statki-powietrzne-wobec-rozwiazan-prawnych-i-technologicznych/

Gheisari M., Esmaeili B.: Applications and requirements of unmanned aerial systems (UASs) for construction safety, Safety Science, 118, 2019, 230-240, DOI: 10.1016/j.ssci.2019.05.015

Zieliński T.: Challenges for employing drones in the urban transport systems. Safety & Defense, 8, 2, 2022, DOI: 10.37105/sd.179

Małek A.: Assessment of the use of unmanned aerial vehicles for road pavement condition surveying. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 22, 4, 2023, 331-345, DOI: 10.7409/rabdim.023.017

Nowacki G., Olejnik K., Zakrzewski B.: Safety status on road transport system in the European union. Lecture Notes in Networks and Systems, 68, 2019, 457-467

Khan N.A., Jhanjhi N.Z., Brohi S.N.: Smart traffic monitoring system using Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), Computer Communications, 157, 2020, 434-443, DOI: 10.1016/j.comcom.2020.04.049

Feltynowski M. (red.): Wykorzystanie bezzałogowych platform powietrznych w operacjach na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów, 2019

Berner B., Chojnacki J.: Monitorowanie ruchu drogowego za pomocą dronów. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 17, 8, 2016, 230-232

Dąbrowska-Loranc M., Skoczyński P., Zielińska A.: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Badania Obserwatorium Polityki Miejskiej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, 2023, DOI: 10.51733/opm.2023.02

Podlasiński R., Spinek B., Ciekanowski Z.: Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w działaniach straży pożarnej i policji. Studia Administracji i Bezpieczeństwa, 13, 13, 2022, 249-261, DOI: 10.5604/01.3001.0016.2896

Sztucki J., Gąsior M., Zając G., Szczelina M.: Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego. Wydawnictwo Dolnośląskej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011

Wright S., Studley M.: Technology and risk considerations in shaping future drone legislation. International Journal of Technology, Policy and Management, 21, 2, 2021, 128-139, DOI: 10.1504/IJTPM.2021.116513


Unmanned aerial vehicles in the road safety system

  
Bolz, Katarzyna; Nowacki, Gabriel. Unmanned aerial vehicles in the road safety system. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 23, n. 1, p. 73-98, apr. 2024. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 26 May. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.024.004.