Roads and Bridges - Drogi i Mosty
12, 4, 2013, 385-410

Adjustment of the existing structures located on the trunk railway line CMK to accommodate high-speed rail (HSR) based on theoretical and experimental analyses

Sławomir Karaś Mail
Lublin University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture
Andrzej Krasnowski Mail
Movares Polska Company, Lublin

Abstract

The existing structures located on the railway line Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie are analysed from the point of view of the required adjustments to accommodate high-speed rail (HSR) in the paper. The total number of sixty eight (68) culverts and thirty one (31) bridges were evaluated for their suitability, upon the required adjustment, to 250-350 km/h line speed by way of numerical analyses and experimental tests including load tests and condition surveys. The authors give recommendations for altering the static system from simply supported for fully integral construction. Moreover, an overview of publications on high-speed rail is presented.

Keywords


bridges, culverts, dynamics, High Speed Rail (HSR)

Full Text:

PDF PDF

References


Szcześniak W.: Wzajemne oddziaływania w układzie pojazd-tor kloejowy-podtorze-podłoże gruntowe. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Budownictwo, 129, 1995, 1-220

Szcześniak W.: Inercyjne obciążenia ruchome na belkach i płytach - przegląd podstawowych pozycji literatury. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Budownictwo, 112, 1990, 7-75

Klasztorny M.: Dynamika mostów belkowych obciążonych pociągami szybkobieżnymi. WNT, Warszawa 2005

Bajer Cz., Dyniewicz B.: Numerical Analysis of Vibrations of Structures under Moving Inertial Load. Springer Berlin Heidelberg, 65, 2012

Barczenkov A.G.: Dinamiczeskij rozcziot avtodorożnych mostow. Transport, Moskwa, 1976

Karaś S.: Współczynniki dynamiczne obciążeń kolejowych w PN-EN 1991-2. Drogownictwo, LXVI, 4, 2011, 135-140

Paultre P., Chaallal O., Proulx J.: Bridge dynamics and dynamic amplification factor – a review of analytical and experimental findings. Canadian Journal of Civil Engineering, 19, 1992, 260-278

Karoumi R., Liljencranz A., Carlsson F.: Assessment of Actual Traffic Loads Using B-WIM, Site Specific Characteristic Load from Collected Data & Statistical Evaluation of Dynamic Amplification Factors, in: Sustainable Bridges – European Integrated Research Project, 2007

Apanas L., Sturzbecher K.: Analiza dynamiczna kolejowego wiaduktu kratowego w związku z dostosowaniem do przejazdu pociągów z dużymi prędkościami. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, 5, 2009, 9-33

Niemierko A.: Ocena możliwości zwiększenia prędkości pociągów powyżej 160 km/h na obiektach CMK na podstawie badań dynamicznych. Prace IBDiM, 3-4, 1996, 37-104

Karlikowski J., Wołowicki W.: Metodyka badan mostów i wiaduktów na linii E-65 (CMK) w celu ich dostosowania do ruchu pociągów z dużymi prędkościami. XV Seminarium „Współczesne metody wzmacniania

i przebudowy mostów”, Poznań-Rosnówko, 2005, 96-104

Bień J., Olofsson J., Elfgren L.: Assessment for Future Traffic Demands and Longer Lives, in: Sustainable Bridges – European Integrated Research Project. Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2007, 29-49

Apanas L., Jankowiak I.: Ocena możliwości modernizacji wiaduktów z prefabrykatów typu PW/SW

w związku z dostosowaniem ich do ruchu pociągów

z prędkością 200/250 km/h. XV Seminarium ZMRP „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów”, Poznań-Rosnówko, 2005, 5-15

Jankowiak I., Karlikowski J.: Ocena przydatności istniejących na linii E-65 przęseł płytowych o Lt=10÷12 m

do ruchu pociągów z prędkością do 250 km/h. XV seminarium ZMRP „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów”, Poznań-Rosnówko, 2005, 79-90

Madaj A.: Ocena przydatności do dalszej eksploatacji podpór obiektów inżynierskich na przewidzianym do modernizacji odcinku linii kolejowej E-65. XV Seminarium ZMRP „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów”, Poznań-Rosnówko, 2005, 136-145

Skierski W., Sturzbecher K.: Modernizacja przęseł zespolonych w celu ich dostosowania do ruchu pociągów z dużymi prędkościami. XV Seminarium ZMRP „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów”, Poznań-Rosnówko, 2005, 214-220

Żółtowski K., Kozakiewicz A., Romaszkiewicz T., Szafrański M., Madaj A., Falkiewicz R., Raduszkiewicz K., Redzimski K.: Przebudowa mostu kolejowego przez rzekę Pilicę z przystosowaniem do dużych prędkości. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, 8, 2010, 289-299

Wysokowski A., Howis J., Kubiak Z.: Historia przepustów w infrastrukturze komunikacyjnej. Inżynier Budownictwa, 62, 5, 2009, 50-54

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735)

Furtak K., Wrana B.: Mosty zintegrowane. WKŁ, Warszawa 2005

Dyniewicz B., Bajer Cz.: Symulacja komputerowa ruchomych obciążeń inercyjnych. Drogi i Mosty, 9, 1, 2010, 5-29


Adjustment of the existing structures located on the trunk railway line CMK to accommodate high-speed rail (HSR) based on theoretical and experimental analyses

  
Karaś, Sławomir; Krasnowski, Andrzej. Adjustment of the existing structures located on the trunk railway line CMK to accommodate high-speed rail (HSR) based on theoretical and experimental analyses. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 12, n. 4, p. 385-410 , feb. 2013. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 18 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.013.025.