Roads and Bridges - Drogi i Mosty
22, 4, 2023, 313-329

Alternative structures of railroad subgrade protective layers

Michał Pawłowski Mail
https://orcid.org/0000-0002-0747-1177
Poznan University of Technology, Faculty of Civil and Transport Engineering, Institute of Civil Engineering, 5 Piotrowo St., 60-965 Poznań
Published: 2023-12-21

Abstract

Structural improvement of the upper zone of railroad subgrade, designed based on local geotechnical testing, may not always prove adequate to the actual geotechnical conditions observed in field during construction. When such discrepancies occur, it is necessary to adopt and install alternative solutions. The article presents two basic protective layer structures (single- and double-layer) that increase the bearing capacity of the upper zone of railroad subgrade, as well as three most popular alternative solutions (layer of increased thickness, geogrid-reinforced layer and double-layer structure with the bottom layer consisting of hydraulically-stabilized soil). The analysis included the influence of introduction of such alternative structures on the decrease in the required minimum real values of secondary deformation modulus of subgrade observed in static plate load tests before structural improvement that would still enable one to obtain the target modulus values after installation of the chosen alternative solution. Conditions of use and applicability of the analyzed alternative structures in various geotechnical conditions are also discussed. Two analyzed structures – i.e. single layer of increased thickness and single geogrid-reinforced layer – are usable when small differences occur between the design and actual field values of secondary deformation moduli. The structure incorporating a layer of hydraulically-stabilized soil is usable in the case of considerable deficiency in secondary deformation moduli of the subgrade.

Keywords


alternative structures; protective layer; railroad; railroad subgrade.

Full Text:

PDF

References


Skrzyński E.: Podtorze kolejowe. Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2010

Bzówka J.: Wybrane techniki wzmacniania słabego podłoża gruntowego w budownictwie komunikacyjnym. Inżynieria Morska i Geotechnika, 3, 2015, 416-423

Roshan M.J., Rashid A.S., Abdul Wahab N., Tamassoki S., Jusoh S.N., Hezmi M.A., Norsyahariati Daud N., Mohd Apandi N., Azmi M.: Improved methods to prevent railway embankment failure and subgrade degradation: A review. Transportation Geotechnics, 37, 2022, ID article: 100834, DOI: 10.1016/j.trgeo.2022.100834

Göbel C., Weisemann U., Kirschner R.: Effectiveness of a reinforcing geogrid in a railway subbase under dynamic loads. Geotextiles and Geomembranes, 13, 2, 1994, 91-99, DOI: 10.1016/0266-1144(94)90041-8

Sychova A., Solomahin A., Hitrov A.: The increase of the durability and geoprotective properties of the railway subgrade. Procedia Engineering, 189, 2017, 688-694, DOI: 10.1016/j.proeng.2017.05.109

Mishra P., Shukla S., Mittal A.: Stabilization of subgrade with expansive soil using agricultural and industrial by-products: A review. Materials Today: Proceedings, 65, 2, 2022, 1418-1424, DOI: 10.1016/j.matpr.2022.04.397

Ding Y., Zhang J., Chen X., Wang X., Jia Y.: Experimental investigation on static and dynamic characteristics of granulated rubber-sand mixtures as a new railway subgrade filler. Construction and Building Materials, 273, 2021, ID article: 121955, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.121955

Krawczyk B., Mackiewicz P., Dobrucki D.: Use of plastic waste in materials for road pavement construction and improved subgrade. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 21, 3, 2022, 203-216, DOI: 10.7409/rabdim.022.012

Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego Id-3, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa, 2009

Węgliński S.: Determination of load action ranges in static and dynamic tests of subgrades by applying rigid plates. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 17, 1, 2018, 73-88, DOI: 10.7409/rabdim.018.005

Wytyczne badań podłoża gruntowego na potrzeby budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej Igo-1, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,Warszawa, 2016

Kędra Z.: Technologia robót torowych. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2015

Siewczyński Ł., Pawłowski M.: Algorytm postępowania w przypadku braku pełnych efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, Seria: Materiały Konferencyjne, 2(119), 2019, 217-227

Kraszewski C., Rafalski L., Ćwiąkała M., Dreger M.: Effect of applied stress increments of the secondary deformation modulus and the ratio between the secondary and primary moduli of sandy gravel and crushed aggregate in static plate load tests. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 19, 4, 2020, 283-296, DOI: 10.7409/rabdim.020.018

Maślakowski M., Józefiak K., Brzeziński K., Superczyńska M.: ERT i GPR – geofizyczne metody badań podłoża wykorzystywane w budownictwie liniowym. Przegląd Geologiczny, 65, 10/2, 2017, 765-771

Abdelmawla A., Kim S.S.: Application of ground penetrating radar to estimate subgrade soil density. Infrastructures, 5, 2, 2020, 12, DOI: 10.3390/infrastructures5020012

Sysak J. (red.): Drogi kolejowe. PWN, Warszawa, 1982

Zelek Z.: Projektowanie warstw ochronnych i podłoży kolejowych budowli ziemnych wzmocnionych geotekstyliami. Problemy Kolejnictwa, 53, 149, 2009, 37-52

Wiłun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2005

Siewczyński Ł., Pawłowski M.: Stosowanie równoważnych konstrukcji wzmocnień górnej strefy podtorza. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 2(109), 2016, 137-146

Pawłowski M., Tarnowski M.: Efektywność konstrukcji zamiennych warstw ochronnych podtorza. Przegląd Geologiczny, 69, 12, 2021, 851-860, DOI: 10.7306/2021.46

Behnood A.: Soil and clay stabilization with calcium- and non-calcium-based additives: a state-of-the-art review of challenges, approaches and techniques. Transportation Geotechnics, 17, 2018, 14-32, DOI: 10.1016/j.trgeo.2018.08.002

Ghrair A.M., Louzi N.: Recycling of cement kiln dust from cement plants to improve mechanical properties of road pavement base course. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 19, 3, 2020, 199-210, DOI: 10.7409/rabdim.020.013


1. rysunek 1

  rysunek 1
View (11MB)

2. rysunek 2

  rysunek 2
View (11MB)

3. rysunek 3

  rysunek 3
View (11MB)

4. rysunek 4

  rysunek 4
View (11MB)

5. deklaracja

  deklaracja
Download (51KB)

6. MP_foto

  MP_foto
View (259KB)

Alternative structures of railroad subgrade protective layers

  
Pawłowski, Michał. Alternative structures of railroad subgrade protective layers. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 22, n. 4, p. 313-329, dec. 2023. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 18 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.023.016.